Klíč k ovládnutí vlastní mysli - návod

Klíč k ovládnutí vlastní mysli - návod

Každá myšlenka, která nám doslova projde hlavou, určuje kvalitu nás samotných i našeho života. Dokážeme tak vybočit z automatického přijímání myšlenek a ovládnout sami sebe a tím svůj život?

Máme zde jednoduchý návod, který po vás požaduje pár minut denně. Je to váš čas – ne u čaje, televize, knihy… Buďte sami se sebou a se svými myšlenkami. Takto strávený čas je tou nejlepší investicí kterou si můžete darovat. Již za pár dnů se vám otevřou možnosti, které běžnému člověku mohou unikat celý život.

Na této cestě člověk nejen ovládá svou mysl, ale především nalézá štěstí, naplnění, klid, lásku (propojení s intuicí). Dostaneme se do stavu, kdy jsme plní Síly a vše je nám jasnější.  Ukážeme vám zde metodu, která je dar, neboť otevírá další poznání. Je tak jednoduchá a přitom tak důležitá….

V zásadě je to jednoduché: Věnujme si každé ráno a večer 10 minut pro práci s vlastní myslí.

1) Pozorování myšlenek

V prvních týdnu jste pozorovateli myšlenek. Pouze sedíte a necháváte veškeré myšlenky okolo vás prolétat. Cílem je, aby vás žádná myšlenka nezaujala na více, jak pět sekund. Při každodenním opakováním této metody na vás bude doléhat stále méně silných a často přebytečných myšlenek.

Pohodlně se usaďte, zavřete oči a pouze pozorujte svou mysl.
U žádné myšlenky se nezastavujte.
Myšlenka přichází… odchází…
žádná vás nezajímá,
další, a další

Získáte
Tento cvik vám daruje neovlivnitelnost, kterou potřebujete jak pro astrální cestování, tak v běžném životě. Dokážete odsunout nechtěné myšlenky a lépe setrvávat teď a tady, u činnosti, kterou právě vykonáváte.

Chcete pomoci?
Pokud pozorujete mysl, užíváte si rádi hlubinné stavy, nebo se jen rádi necháváte ukolíbat do příjemné relaxace, pak jsme pro vás připravili zcela dokonalé audio meditace, kterými vás provede Sidrisův hlas. Audiomeditace naleznete zde.

Tipy jak nahlížet na myšlenky

Ptáci na obloze
Pozorování myšlenek je vlastně velmi jednoduché – stačí si pohodlně sednout na židli nebo gauč, zavřít oči a v mysli si připodobnit své myšlenky k ptákům, kteří letí po obloze. Každá myšlenka je symbolizována jedním ptákem. Vidíte jen letmou siluetu v pohybu a hned zmizí za obzorem. Víte, že myšlenky jsou, ale nemají na vás vliv. 

Myšlenkové balónky
Nebo si také jen sedněte, zavřete oči a představujte si, že vše, co vás napadne, má tvar balónků. Je jedno, jaká myšlenka, ale vždy si ponechá tvar balónku s různou barvou. Za chvíli tak zjistíte, že máte plnou ruku nadnášejících se balónků, stejně jako kdybyste byla na pouti. Nikde nic jiného okolo vás není, jen čisto, bílo, a balónky. 

Po tuto dobu mají veškeré myšlenky tvar balónku. Ať se jedná o venkovní zpěv ptáků, svědění těla, nápad na deštník či oběd. Vlastně je to příjemné a velmi zajímavé cvičení. Vezměte každý balónek zvlášť a pouštějte jej směrem k nebi. Pozorujete, jak stoupá, stále výš… výš… až postupně mizí. Toto udělejte s druhým, třetím a dalším balónkem, až budete mít v ruce docela maličko balónků. Svou mysl oprostíte od myšlenek tím, že jednoduše necháte odlétnout všechny balónky a budete si užívat tu nádhernou chvíli.. Jako kdyby z vás spadl kámen… všechny myšlenky odlétly a konečně jste to jen vy… tak uvolňující…

2) Ovládnutí jediné myšlenky

V dalším týdnu probuďte schopnost udržet pouze jednu jedinou myšlenku. Vyberte si jakoukoliv, ale musíte se na ni plně soustředit a zaobírat se jí. Je výhodné využít vizualizaci, proto vám může pomoci jednoduchý předmět. Pro začátek si zvolte například kamínek, či jablko.

Nejprve pozorně sledujte předmět,
až budete chtít, zavřete oči,
uvolněte mysl
a utvořte dokonalý obraz předmětu.
Plně se koncentrujte pouze na tento předmět.

Jakékoliv jiné myšlenky nejsou důležité, pouze tento jeden předmět. Podaří-li se nám v mysli udržet předmět bez přerušení alespoň po 1 minutu, pak gratulujeme! Nyní pokračujte až na 5 minut a pocitově tak reálně, že bychom se předmětu mohli dotknou. Nenechte se však zmást vynalézávostí vlastní mysli. Ve chvíli, kdy myslíme na jablko, chceme udržet pouze myšlenku jablka - ne jablečný koláč, jak jablko roste, ani že máme dojít koupit jablka pro tetu. :)

Tip: Jako jednu myšlenku si vyberte i jen dýchání, či soustředění na část svého těla. Ovládnutí jediné myšlenky vám půjde mnohem snadněji

Získáte
Tento cvik vám daruje schopnost soustředění, kterou potřebujete pro astrální cestování, které si žádá ležet bez pohnutí alespoň dvacet minut. V běžném životě budete překvapeni výrazným zlepšením všech vašich dovedností. Plná koncentrace. Díky prvnímu cvičení snadno odsunete nechtěné myšlenky a nyní se již dokážete zcela ponořit do myšlenky chtěné. 

Chcete pomoci?
Audiomeditaci na ovládnutí jedné myšlenky naleznete za symbolickou cenu zde.