NĚŽNÁ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ahoj, hrdinové galaxie, tady Sidris & Klér & celý báječný tým 🤍

Napsali jsme pro vás něžnou ochranu osobních údajů, přesto řídíme se zdravým rozumem a čistým srdcem. Žijeme v republice práva a je třeba vše pečlivě vydefinovat níže. Jak řekl mistr Yoda: „Musíme pravidla dodržovat, mladí padawani!“

Pokud však budeš mít nějaké otázky, neostýchej se a piš nám email na prvni@astralniakademie.cz.

Ať už bojuješ se Sithy nebo s byrokracií, společně to zvládneme s klidem Jediho. Nechť tě provází Síla při čtení těchto řádků.

Firemní strukturu usadili jsme v této části galaxie a spolupracujeme jménem společnosti Alys Universe ltd., kde pod certifikátem nesoucí číslo 12207968 a hrdě registrovaným místem 20-22 Wenlock Road, Londýn, Anglie, N1 7GU, opečovávané Spojeném královstvím. Ať už jsi na Tatooine, v Londýně, Praze či New Yorku, naše produkty a služby jsou ti připraveny, aby tě provedly vesmírem s lehkostí a moudrostí. Síla s tebou bude, vždy, když je použiješ .

Zpracováváme tvoje osobní údaje v souladu se smlouvou. To zahrnuje tvůj e-mail, občas přezdívku, jméno, příjmení, adresu a další informace, které jsme si sdělili. Kdybys chtěl tento souhlas zrušit, pošli nám e-mail.

Pokud ochrana osobních údajů nebo obchodní podmínky jsou uvedeny i v jiném jazyce než angličtině, jako kupující si uvědomuješ, že se jedná pouze o informativní překlad. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost anglické znění.

Pokud jsi naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našeho webu, svěřuješ nám své osobní údaje. My jsme zodpovědní za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím, seznam se s naší politikou ochrany osobních údajů a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Tvé osobní údaje jsou zpracovávány námi jako správcem, což znamená, že rozhodujeme o tom, jak budou tvé osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám budou s tímto zpracováním pomáhat.

Prohlašujeme, že jako správce tvých osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že, budeme zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožníme ti a budeme tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříš sám, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

Pro poskytování služeb a plnění smlouvy jsou tvé osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu a jiné, nezbytně potřebné k plnění smlouvy.

Jsi-li zákazníkem, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že tě naše novinky zajímají. Pokud nejsi naším zákazníkem, zasíláme ti newslettery jen na základě tvého souhlasu. Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi tě na jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Tvé osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Na našich online, offline i živých akcích - školeních, seminářích, videokonferencích, atd, pořizujeme mediální záznamy. Také nám zasíláš své záznamy, jako jsou videa, audia, články a texty, převážně děkovací, bonusová i informační, ve kterých vystupuješ jako aktér. Tyto mediální záznamy i texty používáme v propagačních materiálech, především na webu, sociálních sítích, slouží účastníkům online kurzu i veřejnosti ke zhlédnutí, atd. Pokud bys na záznamech nechtěl být, dej nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce a řiďt se prosím našimi doporučeními, to však neplatí pro tebou aktivně zaslaná videa nám, která vždy veřejně publikujeme a nelze změnit zpětně názor.


Cokoliv spolu vytvoříme za Produkty, myšlenky, služby, know-how, pak Poskytovatel (ty) tímto poskytuješ Nabyvateli (nám) k nahrávkám a Předmětu licence exkluzivní licenci, a to globálně a na dobu neurčitou. Licence je udělena na všechny způsoby užití. Nabyvatel má právo udělit třetím osobám podlicence, a to v plném nebo částečném rozsahu a v neomezeném počtu. Nabyvatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci jakékoliv třetí osobě, a tato osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Autorská exkluzivní licenční smlouva se sjednává s možností zásahů do díla. Vylučuje se autorská korektura. Vylučuje se zánik autorské licence a odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele, či změnu přesvědčení. Nabyvatel získává oprávnění jejího stálého a exkluzivního majitele. Poskytovatel nemá právo na výpověď této Smlouvy. Nabyvatel má právo od této smlouvy odstoupit.

COOKIES

Když procházíš naše webovky, zaznamenáváme tvoji IP adresu, jak dlouho na stránce jsi a odkud přicházíš. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení stránek bereme jako náš oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu ti můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budeme zpracovávat jen na základě tvého souhlasu. Naše webovky můžeš procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme tvoje osobní údaje v maximální možné míře pomocí nejmodernějších technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná, aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

K tvým osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů a třetím osobám, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb, jako jsou Facebook - FB pixel , Google - Google Analytics, Seznam - Sklik, Sendgrid - odesílatel emailů a jiné… Je možný, že se v budoucnu rozhodneme využít další appky nebo zpracovatele, aby to všechno bylo jednodušší a kvalitnější. Slibujeme ti, že v takovým případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejný nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Data zpracováváme v Evropské unii a v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

TVÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Máš právo na informace, které je plněno už touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a my ti doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na výmaz a být zapomenut. Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.

Pro smazání účtu nám napiš na náš výše uvedený email text "smazat účet". Ber na vědomí, že smazání je nenávratné a přicházíš o veškeré získané či zakoupené výhody provázané na tvůj účet či údaje.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasíláme, jsi-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejsi, posíláme ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Ujišťujeme tě, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

SOUHLASÍŠ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna nahradí (dále jen „Zákon“).

Tímto nám poskytuješ jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky a poskytování Produktů a služeb spočívajících zejména, ne však výlučně, ve všech oborech našeho podnikání uvedených na jejích web stránkách (dále jen „Služby“).

Souhlasíš s tím, aby tvé osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová adresa, preference ve vztahu k nabízeným či poskytovaným Službám i jiné…) byly zpracovány Společností za účelem činění nabídek a poskytování Služeb Společnosti a aby byly dále zpracovávány a uchovávány Společností za účelem poskytování Služeb a činění případných dalších budoucích nabídek Služeb Společnosti.

Souhlasíš a bereš na vědomí, že kontaktním údajem Společnosti je e-mailová adresa uvedená výše. Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky, za nichž Nařízení jeho jmenování Společností požaduje.

Souhlasíš a bereš na vědomí, že v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Společností uchovávaných osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, Společnost mě o takovém porušení vyrozumí bez zbytečného odkladu. Souhlasím, beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl Společností poučen o všech právech, která mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývají z Nařízení a Zákona.

GLOBÁLNÍ SÍLA

Když se obchodní dohoda a ochrana údajů dostane do mezihvězdného prostoru, tedy má nějaký ten mezinárodní či zahraniční šmrnc, obě strany se shodly, že rytmus tance bude určován zákony Anglie a Walesu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou tak vedeny silou práva Anglie a Walesu. Návštěvník i kupující musí uznat, že veškeré produkty a služby distribuované přes naše webové stránky jsou objednávány ve Spojeném království. Síla těchto obchodních podmínek je silná a platná od 1.1. 2024.

SÍLA SPOJUJE NÁS

A nyní... drazí přátelé, z hloubi naší síly vám děkujeme. Společně kráčíme, jako Vládci Síly po galaxii, a zvládneme všechno, co nám život předhodí s láskou. Neváhejte kdykoliv napsat na naši emailovou adresu. Moc se těšíme na další setkání s vámi a děkujeme, že spolu tvoříme lepší svět. Síla je s námi!

Sidris & Klér & celý báječný tým 🤍