Denně prožíváš různé stavy vědomí! Poznáváš je?

Denně prožíváš různé stavy vědomí! Poznáváš je?

V rámci Astrální akademie jsme měli v meditaci zjišťovat, kde se nacházíme ve snu, co nás ze snu probouzí a bavili jsem se hodně o astrálním a mentálním těle. Ahoj, jsem Amoris (student Astrální akademie) a když jsem získával informace na ony otázky, hodně jsem komunikoval s mým vyšším já a měl jsem chuť tyto informace nějak přehledně znázornit aby to bylo pochopitelnější.

Na obrázku jsou znázorněny barevně 3 typy oválů, které reprezentují naše fyzické tělo, astrální tělo, mentální tělo a jejich vzájemné polohy mezi sebou. Lze to chápat také jako množiny z matematiky a jejich pozice. Níže bych pak rád vysvětlil dané pozice těl.

Naše těla (obrázek)

Vědomí ve hmotě

(fyzické, astrální a mentální těla jsou plně sjednocené)
Tento stav je náš běžný stav ve hmotě a děláme veškeré věci vědomě. Víme, že je děláme atd. Prostě běžný život :)


Ve snu (sen si nepamatuji)

(fyzické tělo a astrální se protínají, ale mentální je mimo ně)
V rámci kurzu Astrální akademie jsem zjistil, že když spíme, tak se naše astrální tělo nachází těsně nad tělem fyzickým, ale je také jeho součástí (proto se těla protínají) a pokud ráno vstaneme a nic si nepamatujeme, tak naše mentální tělo (vědomí) bylo mimo astrální tělo (které sen prožívá) a nemá uloženy všechny zážitky astrálního těla. Stává se že ve snu mluvíme, hýbeme se (ale stále spíme) a toto zapřičiní naše astrální tělo. Zjistil jsem v meditaci totiž, že našim fyzickým tělem hýbe naše astrální tělo. Proto se fyzické a astrální tělo protíná.


Ve snu (sen si pamatuji)

(fyzické tělo se protíná s astrálním a astrální tělo s mentálním)  

Zde je obdobná situace jako v předchozím bodu, ale tím, že se naše mentální tělo (vědomí) protíná s astrálním tělem, tak si je vědomo činů astrálního těla ve snu a my si daný sen pamatujeme. Ale nemusíme si pamatovat vše.


Lucidní sen (vědomé snění)

(fyzické tělo se protíná s astrálním a mentálním, které sou plně sjednocené)
Zde je to podobné jako v předchozím bodu ve snu, jen s tím rozdílem, že mentální tělo je plně vědomo astrálního těla. Čímž si plně uvědomuje jeho činy a dochází k lucidnímu snění, kdy víme, že jsme ve snu a můžeme si sen řídit podle sebe.


Náměsíčnost

(Všechna těla jsou navzájem propletená ale ani jedno není s žádným plně sjednocené)
Už z předchozího bodu víme, že astrální tělo hýbe fyzickým tělem. Navíc když jsme náměsíčni, vnímáme jak běžnou realitu, tak i sen co se nám zdá. Proto fyzické tělo musí být spojeno s astrálním (abychom mohli chodit po bytě když jsme náměsíční :)) a zároveň vědomí musí být propojeno jak s astrálním tělem tak fyzickým, protože vnímá oba dva světy zároveň. Proto náměsíční lidi jsou vždy zmatení kde jsou, protože prožívají vědomím oba dva světy zároveň, ale ne plně. Pouze částečně. Proto se těla jen protínají a žádné z nich není plně sjednocené s jiným.


Astrálně cestuji (nepamatuji si to)

(všechna těla jsou od sebe navzájem oddělena)
Pokud astrálně cestujeme, tak naše astrální tělo opouští naše fyzické a vydává se prozkoumávat obrovský astrální svět. Pokud s tímto astrálním tělem neputuje i naše vědomí (mentální tělo), tak po návratu astrálního těla si nic nepamatujeme, protože vědomí nebylo v průběhu putování astrálního těla přítomno.


Astrálně cestuji (pamatuji si jen něco)

(astrální a mentální těla se protínají a fyzické je odděleno)
Podobná situace jako v předchozím bodě, ale zde se vědomí částečně protíná s astrálním, tudíž si z astrálního cestování pamatujeme určité situace, ale ne úplně všechny. Ale víme, že jsme cestovali.


Astrálně cestuji (pamatuji si vše)

(astrální a mentální těla jsou plně sjednocená a fyzické je odděleno)
Podobná situace jako v předchozím bodě, ale zde je vědomí plně sjednoceno s astrálním, tudíž si z astrálního cestování pamatujeme úplně vše. Jsme v astrální svéře plně vědomí.


Bezvědomí ve hmotě

(fyzické a astrální tělo je plně sjednoceno a mentální je odděleno)
Tento stav se stává, když je člověk v bezvědomí. Jeho fyzické tělo a astrální jsou stále při sobě, člověk nikde astrálně necestuje, ale vědomí odletělo pryč a tím pádem si není vědomo našeho těla na zemi. Když se poté člověk probere, jeho vědomí se navrátí do těla a nic si nepamatuje, protože jeho vědomí bylo pryč.


Mentální cestování

(fyzické tělo a astrální je plně sjednoceno ale mentálně si s nimi jen protíná)
Zde dochází k mentálnímu cestování. Když cestujeme mentálně, jsme si vědomi našeho těla s astrálním tělem, ale také dokážeme mentálním tělem vnímat jiná místa (přehrávají se nám například před očima jako film), jsme vtažení do jiných příběhů, minulosti, budoucnosti, vnímáme různé pocity jiných míst, věcí apod. ale zároveň stále cítíme, že jsme v těle a kdykoliv můžeme otevřít oči a být zase plně vědomí. Proto se mentální tělo částečně protíná.


Paralýza

(fyzické a mentální tělo je plně sjednoceno, ale astrální je oddělené)
Pokud někdo zkoušel astrálně cestovat, je možné, že se mu stal stav, kterému se říká paralýza. Člověk vnímá, že je v těle, ale nemůže se pohnout. Nejde hýbat žádnou části těla, ale vnímá vše kolem sebe. Z minulých bodů víme, že fyzickém tělem hýbe astrální tělo. Tím že se nemůžeme pohnout, je astrální tělo úplně mimo naše fyzické, ale tím, že vše plně vnímáme, musí být naše mentální tělo plně sjednoceno s fyzickým.

 

👉 Poznání plyne díky Astrální akademii. Přidej se i ty k nám. Prožívej i tvoř svůj svět, každý den 👍

 

PS: Chceš se také seznámit s prvotním reálným procítěním astrálního těla? Již to nebude pouze teorie, ale jdeme do praxe. Nebudeme astrálně cestovat, “pouze” se naučíme cítit naše astrální tělo – tedy první krok k úspěšnému astrálnímu cestování. Doporučujeme tuto audio meditaci:

Audio meditace: Nacítění astrálního těla (22 minut)