Dušan: Zažívam stavy o ktorých som doteraz len počúval.

Dušan: Zažívam stavy o ktorých som doteraz len počúval.

Čo mi doteraz dala Astrálna akadémia

Keďže sa zaoberám svojim osobnostným rozvojom už dve desaťročia som veľmi opatrný vo výbere kurzu, semináru čí školy do ktorej sa prihlásim.

Dnes po krátkom čase v akadémii môžem povedať:

som rád, že som nastúpil cestu a smer, ktorý udáva Astrálna akadémia pretože povrchné hodnotenia riadené mysľou sa za krátky čas zmenili na hlbšie naciťovanie udalosti a ľudí v mojom okolí.

Prvé kroky, už prvé lekcie boli pre mňa veľkým skokom vpred  lebo práve v nich som sa učil zvládať svoju myseľ a emócie novým spôsobom, s ktorým som sa nestretol doteraz nikde inde. Všetky cvičenia mi dávali zmysel už od  začiatku. Hneď po pár dňoch sa mi darilo lepšie zaspávať, odsúvanie nechcených myšlienok mi šetrilo energiu, ktorej som mal odrazu akosi viac...

Tak ako som ráno vedome vstával, cez deň si uvedomoval svoje myšlienky, emócie a teda aj to ako žijem, večer som vedome zaspával.

Spoznal som sám seba viac a do väčšej hĺbky ako kedykoľvek predtým už len tým, že som sa zamyslel a vypísal si svoje negatívne, pozitívne vlastnosti, svoje radosti, charizmatické vlastnosti, životné hodnoty, ktoré som si v bežnom živote ani neuvedomoval a vykonával som všetko tak automaticky, že ani moje celoživotné hoby sa strácalo v bežnej rutine a automatike ...

Zažíval som stavy o ktorých som dovtedy iba počul

Keď sa mi podaril o prvý krát komunikovať so zvieraťom na astrálnej úrovni bolo to pre mňa silné potvrdenie toho, že som na  správnom mieste a na správnej ceste.

Moje prežitky sa stupňovali, zažíval som stavy o ktorých som dovtedy iba počul alebo čítal prípadne ich zažíval nevedome a bez pochopenia. Vojsť vedome do sna, hýbať svojim astrálnym telom v tele fyzickom vedome prepínať ľavú a pravú hemisféru ma priviedlo k uvedomeniu, že jedine limity, ktoré v živote máme sú tie ktoré si dávame my sami vo svojej mysli. 

Nové vlastnosti a porovnávanie

Vlastnosti ako láskyplnosť, ohľaduplnosť, pochopenie, empatia, vďačnosť mi dovtedy pripadli vhodné viac pre nežnejšiu časť našej populácie teda pre ženy. Dnes ich na úrovni svojho uvedomenia naplno prežívam a som na to hrdý.

Uvedomovať si čo najviac okamžikov počas dňa, neskôr aj v noci, a to v príjemnom aj nepríjemnom prežívaní mi dáva možnosť vedome sa rozhodnúť či danú vec chcem prežiť znova alebo už nie a tým zvyšovať kvalitu svojho života. Prestal som čakať na potvrdenie správnosti svojho názoru od iných a porovnávať s ostatnými, jediné s čim sa porovnávam  je to kým som bol v minulosti, kým som teraz a kým chcem byť zajtra, za týždeň, za rok ...

Myseľ a emócie

Dnes viem, že mi doteraz moja myseľ riadila môj život a urobím všetko pre to aby som od teraz riadil ja svoju myseľ a vyberal si myšlienky, ktorým chcem dávať svoju energiu.

Inak povedane: s mysľou som už maximum dosiahol, teraz posúvam svoje maximum niekoľko násobne vyššie  ale myseľ to už riadiť nebude...

Uvedomujem si prítomnosť oveľa viac a častejšie a preto nemám priestor žiť v minulosti a ani zbytočne neplytvať energiou na myšlienky nad tým čo sa má stať... Posilňovaním svojho vedomia a správnym riadením toku energie som sa naučil ovládať bolesť fyzického tela...

Uvedomujem si svoje emócie a veľmi rýchlo ich identifikujem sám vedome rozhodujem či ich budem prežívať ak sú prijemné alebo potrebné prípadne sa stávam iba ich vedomým pozorovateľom. Rovnakým spôsobom som sa naučil narábať s myšlienkami lebo uvedomenie, že myšlienka je iba energeticky tón bez prívlastku (dobrá, zlá) a myseľ je rozdeľovač energie pre jednotlivé myšlienky, mi dovoľuje urobiť z myšlienkového hluku, kedy si energiu brali myšlienky bez môjho vedomia, myšlienkovú melódiu až symfóniu, vtedy keď si vyberám ja myšlienkové tóny, ktoré na danú symfóniu použijem.

Unikátny projekt

Pomerne rýchly a veľmi hlboký pozitívny zvrat v živote mi prinieslo len krátke pôsobenie v Astrálnej akadémii. A to je len časť uvedomení a prežitkov, ktoré som tu zažil.

Po mojich dlhoročných skúsenostiach s rôznymi školami, kurzami a seminármi môžem konštatovať, že Astrálna akadémia je unikátny projekt, ktorý nemá obdobu vo svojej  ucelenosti informácii, spôsobe a hĺbke uvedomení,  pravidelnosti komunikácie, rýchlosti a kvality osobnostného rastu. 

Som veľmi vďačný sprievodcom Astrálnej akadémie za skvelú prácu, ktorú pre nás robia...

Dušan